Figurer og begreber

Traditionel Square og Contra Dance i Hvidovre


Figurer og begreber

i Amerikansk Square Dance og Contra Dance

Circle Left

En kreds af dansere går rundt, venstre om, med hinanden i hænderne.

Circle Right

En kreds af dansere går rundt, højre om, med hinanden i hænderne.

Right Hand Star

En kreds af dansere rækker højre hånd ind i midten, enten med "guldstolsfatning" eller "hands across" og går rundt venstre om.

Left Hand Star

En kreds af dansere rækker venstre hånd ind i midten (som ovenfor) og går rundt højre om.

Dosido

To dansere, der står over for hinanden, går forlæns og forbi hinanden (passerer højre skulder), sidelæns (ryg mod ryg) og så baglæns tilbage til plads (passerer venstre skulder). Total: 8 skridt.

Corner

I en kreds eller square, den der står ved siden af en, og som ikke er ens partner.

aifsd.dk © 2020


Neighbor

Den der står over for en (OBS: Ikke i en contra, for der står man over for sin partner)

Forward And Back

Som regel 4 skridt frem og 4 tilbage

Pass Through

To linjer af dansere, der står over for hinanden, avancerer, og alle passerer højre skulder med deres ”opposite”, så man går forbi hinanden uden at vende om.

Ladies Chain

Danses af to par, der står over for hinanden. De to damer giver højre hånd til hinanden og trækker forbi hinanden hen til den modsatte herre, lægger venstre hånd i herrens venstre hånd, og herren drejer damen rundt i en Courtesy Turn. Der bruges 4 skridt til at bytte plads og 4 skridt til at dreje rundt.

Right And Left Through (= Right And Left Four)

Danses af to par, der står over for hinanden. Man laver Pass Through, hvorefter hvert par vender sig i en Courtesy Turn. Der bruges 4 skridt til Pass Through og 4 skridt til Courtesy Turn.

Courtesy Turn

Danses af et par, normalt i forbindelse med Ladies Chain, Right And Left Through el. lign. Man står ved siden af hinanden (damen til højre) og giver hinanden venstre hånd foran (herren med håndfladen vendt opad). Herren har højre arm rundt om livet på damen, og hun lægger højre hånd lige bag hoften, så de også kan holde hinanden i højre hånd. I denne stilling drejer de rundt på stedet, så damen går frem og herren baglæns omkring en usynlig akse imellem dem. Der bruges 4 skridt.

Cast Off (i contra)

Bruges i mange contra’er som progression, dvs. den måde 1’erne og 2’erne skifter plads – som regel efter en tur ned og op ad sættet. Når 1’erne på vej op kommer til de 2’ere, de lige har danset med, så giver 1’erne og 2’erne hinanden den nærmeste hånd (Inside Hands) og drejer rundt som i en Courtesy Turn – 1’erne går fremad, 2’erne går baglæns. Der bruges 4 skridt.

Balance

To dansere står over for hinanden og giver hinanden højre hånd. De hopper først frem på højre fod, laver et lille omtrædningstrin, hopper tilbage på venstre fod og laver et lille omtrædningstrin. Kan også laves ved at hoppe frem på højre fod, svinge venstre fod lidt op, tilbage på venstre fod og samle højre fod til.

Cross Over (i contra)

To partnere bytter plads med hinanden, så de hver kommer over på den modsatte side af sættet. Kan forekomme som del af en dans eller foretages af alle 1'erne, inden dansen starter.

Head/Foot, Above/Below, Up/Down

Den ende af salen, hvor musikken er placeret, defineres som salens top, medens den anden ende er dens bund. Head, Above og Up hentyder alle til placering eller bevægelse mod toppen, og Foot, Below og Down til placering eller bevægelse mod bunden.

Set

Danseopstilling med flere par                                                      

Lady, Gal, Honey m.fl.                            

Dame                                                       

Gent, Gentleman, Guy m.fl.

Herre

Promenade

En tur parvis rundt om sættet i retning mod uret. Der bruges ofte krydsfatning (højre arm øverst), eller damen har sin venstre hånd i herrens højre.

Couple                                                     

Par                                                    

Swing

Med dansefatning drejer man hurtigt rundt om hinanden med hurretrin (Buzz Step); damens og herrens inderste fod placeres parallelt, medens man med sin yderste fod nærmest ”løber på løbehjul” rundt om hinanden. Herren holder et fast tag om damens liv, og der gives en vis modvægt.

Allemande Left/Right (eller Turn By The Left/Right)

To dansere giver hinanden venstre/højre hånd og går rundt om hinanden én omgang venstre/højre om (håndfatning, som når man lægger arm). Der gives en vis modvægt.

Grand Right And Left

Alle vender sig mod partneren og giver denne højre hånd. Man trækker forbi hinanden og giver venstre hånd til den næste, trækker forbi og giver højre hånd til den næste osv. (=kæde).

Sashay

Sideløbstrin eller anden sideværts bevægelse.

Actives eller 1’s

De par, der ved dansens begyndelse står nærmest musikken, og som indleder bevægelsen.

Inactives eller 2’s

De par, som ved dansens begyndelse står neden for 1’erne, og som 1’erne danser med.

Head Couples (i squares)

De to par, der står med hhv. ryggen (par nr. 1) og ansigtet (par nr. 3) mod musikken.

Side Couples (i squares)

De to par, der står med siden til musikken (par nr. 2 til højre for par nr. 1, par nr. 4 til venstre).